Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับเรา รูปแบบและบริการ คำถามที่ถูกถามบ่อย ดูแลลูกค้า ติดต่อเรา
Just Email คืออะไร
Corporate Web Mail Service


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dedicated server
เซอร์เวอร์ส่วนตัว
   
 

บริการเซอร์เวอร์ส่วนตัว เหมาะสำหรับองค์กรหรือเว็บไซท์ลักษณะ Communitry, Portal และเว็บไซท์ในเชิงธุรกิจ

ซึ่งจะสามารถทำให้ท่าน มีความคล่องตัวในการบริหารการจัดการข้อมูล และเว็บไซท์ได้อย่างอิสระ โดยปราศความกังวลในด้านความปลอดภัย รวมไปถึงการใช้งานของ resource ในเครื่องได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากท่านเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว

อีกทั้งยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายทางอ้อม ซึ่งท่านไม่จำเป็นต้องออกเงินซื้อเครื่องเอง เหมือนบริการ Co-Location
และหากท่านใช้บริการครบ 3 ปี เราก็จะมอบเครื่องให้ท่าน เป็นการคืนกำไร ทั้งนี้ท่านยังสามารถทำการสร้างเว็บไซท์ได้มากเท่าที่ท่านต้องการ อีกด้วย

คุณสมบัติ
 • CPU(1U) Pentium Xeon 2.4Gb
 • L2 Cache 512Kb full speed 533Mhz
 • Memory 512Mb (Max 4Gb)
 • Storage SCSI 36Gb Ultra 320 10,000 rpm
 • 1U Rack mount Intel Certified
 • Power Supplies 250 watt
 • 1 IP address
 • 1 Lan port
 • 200 Gb Data Transfer
 • Power Supplies 250 watt
 • Free Linux 7.3 installed

ค่าติดตั้ง : 0 บาท ฟรี!!
ค่าบริการ : 9,500 บาท/เดือน
** ทำสัญญาครั้งละ 1 ปี และชำระเป็นราย 3 เดือน

บริการเสริม
 • เพิ่ม IP address 1 เบอร์ 350 บาท/เดือน
 • เพิ่ม Transfer 100Gb 2,000 บาท/เดือน

web server downtime monitor
Copyright © 2003-2004 Siamcybersoft Co.,Ltd. All Rights Reserved. Terms of service